PODSUMOWANIE ZARYSU HISTORYCZNEGO RASY Nawiązując do najpowszechniejszej teorii, pochodzenia nie-Europejskiego psów pasterskich, Turecki Pies Pasterski Kangal najprawdopodobniej pochodzi ze starożytnej linii Psów Obronnych, które migrowały z ludami koczowniczymi, wykonującymi prymitywny wypas zwierząt, od Azji Centralnej do Anatolii od 10 000 p.n.e do 1 300 n.e. Jeden z tych klanów nazywany klanem Kayi był założycielem Imperium Ottomańskiego.

Jest uwzględnione, że obecny kształt rasy Owczarków z Anatolii wliczając Kangal Shepherd Dog, utworzył się w czasach gdy utworzone zostało Imperium Ottomańskie w 12 wieku n.e. Kangal Shepherd Dog był obrońcą stad owiec przeciwko dzikim drapieżnikom żyjąc w swoich warunkach geograficznych oraz warunkach pogodowych rejonu zwanego Sivas oraz wschodniego rejonu Anatolian.

Obecnie we wszystkich częściach Turcji, gdzie tradycja hodowli owiec wciąż występuje, Kangal Shepherd Dog pokazuje te same cechy, co swoi przodkowie.

English French German Italian Portuguese Russian Spanish